آزمایشگاه محاسبات زیستی برگزار میکند

با عرض پوزش بعلت مشکلات ناشی از هوای برفی و دسترسی شرکت کنندگان به محل برگزاری، زمان کارگاه به دوشنبه 30 بهمن جابجا شد.

 کارگاه آموزشی تکنیک های راستی آزمایی

نتایج تجزیه و تحلیل دادهای آماری

چگونه با آمار دروغ می گویند؟؟؟؟؟؟ یا چگونه با آمار دروغ بگوئیم!!!!

 

سرفصل دوره شامل:

انواع و روشهای سنجش خطا، فرق صحت و دقت، شناخت صحت نمودارها، تشخیص صحت بر اساس حجم و روش نمونه برداری، شناخت صحت با تعریف واژه ها و ایده فازی، تشخیص صحت با درصد و نسبت، تغییر دوره های زمانی، تشخیص وصله پینه، پنهان کاری و تولید داده،  کاربرد انواع ضریب های همبستگی در اعتبار سنجی آنالیز،   روش های  تشخیص  و  نرمال سازی داده ها،  شناسایی  تصاویر

دستکاری شده، آشنایی با زبان بدن و ... 

 

زمان: 30 بهمن ماه از ساعت 8:30 تا 16

 محل برگزاری : سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- ساختمان شماره یک سالن فارابی

برای دریافت آدرس و نقشه مسیر اینجا را کلیک کنید

هزینه ثبت نام در دوره 80 هزار تومان

برای کلیه شرکت کنندگان از طرف سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گواهی شرکت در دوره صادر  میشود.

تخفیف ثبت نام زود هنگام

 تخفیف 50% برای دانشجویان و اعضای هیات علمی سازمان پژوهشها 40 هزار تومان  تا قبل از تاریخ 25 بهمن ماه

ثبت نام برای سایر شرکت کنند گان تا 25 بهمن ماه  60 هزار تومان

 جهت ثبت نام اولیه و ورود اطلاعات خود اینجا را کلیک کنید

 

ثبت نام پس از دریافت فیش واریزی نهایی خواهد شد.

هزینه دوره را به شماره حساب 2172089001007   بانک ملی شعبه خشایار شناسه 1871( لطفا و حتما شناسه را بنویسید) را بنام درآمدهای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  و یا به شماره کارت 6104337762152799  بنام تفقدی نیا واریز نمائید (لطفا و ترجیحا به حساب بانک ملی واریز فرمائید). و تصویر فیش واریزی را همراه نام و نام خانوادگی و شماره ملی  به ایمیل LBNC@irost.ir , و یا تلگرام 09037976187  tafaghodinia@  ارسال کنید. تاید ثبت نام بعد از دریافت فیش واریزی برای شما ارسال خواهد شد.

برای دریافت پوستر کارگاه روی عکس زیر کلیک کنید.