شناسایی میادین مین توسط زنبورهای عسل

 

Nikola Kezic  متخصص رفتار زنبور عسل نتایج پژوهش های خود را اینگونه بیان می کند، زنبور عسل قدرت بویایی بسیار قوی دارد و می تواند بوی مواد منفجره را سریع تشخیص دهد. در یک طرح پژوهشی به نام Tiramisu که توسط اتحادیه اروپا برای پاکسازی میادین مین باقی مانده از جنگ بالکان انجام می شود، این پژوهشگر و تیم همراهش زنبورهای عسل را بگونه اي تعلیم داده اند که مواد غذایی خود را با استفاده از بوی تی ان تی تشخیص دهند. در اين طرح پژوهشي،‌ یک منطقه تغذیه برای زنبورهای عسل آماده کردند بگونه اي كه  زنبور هاي عسل از  ظرف های شکر آغشته به مقدار کمی از ذرات تی ان تی تغذیه مي کنند در این مدت زنبور عسل هیج بوی دیگری را استشمام نخواهدکرد. در وحقيقت در اين روش، بوی تی ان تی ردی است برای يافتن غذای اصلی که همان شکر است. پس زمانی که زنبورهای عسل تعليم ديده، در سرزمین های مشکوک به وجود مین رها می شوند آنها به منظور یافتن غذ،ا بوی تی ان تی را ردیابی می کنند و بر روی آن می نشینند و بدینگونه این مین ها شناسایی می شوند. مجری این طرح توضیح می دهد كه استفاده از زنبور عسل به دليل سبكي آن است كه با نشستن بر روي مين باعث انفجار آن نمي شود وگرنه امكان به كارگيري حيوانات ديگر هم وجود داشت.