کارگاه آموزشی کاربرد شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک درعلوم زیستی

چهارشنبه 12 آبان

ساعت 8 تا 16

سالن اجتماعات پژوهشکده کشاورزی

مهلت ثبت نام:  5 آبان

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان

دانشجویان 80 هزار تومان

دانشجویان سازمان 60 هزار تومان

ثبت نام قبل از 30 مهر ماه شامل 10 درصد تخفیف

ظرفیت کارگاه 23 نفر

هزینه ثبت نام را می توانید به حساب  سيبا شماره 2172089001007 بانک ملی شعبه خشايار  شناسه 1871 واریز نمائید(لطفا و حتما شناسه واریز را در فیش وارد نمائید) و یا به شماره کارت 6104337866925165واریز نمائید ).  

لطفا تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل زیر و یا شماره تلفن 09125596224 از طریق

تلگرام ارسال فرمائید.

tafaghodinia@gmail.com

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر باایمیل فوق و یا شماره 56276026 و 2-56276031  داخلی2336  و یا شماره همراه 09125596224 تماس بگیرید

برای آشنایی با محل برگزاری اینجا را کلیک کنید