رشد بيوانفورماتيك در بازار جهاني

در سال 2012 بازار جهاني بيوانفورماتيك 3.2 بيليون دلار سودآوري داشته است كه پيش بيني مي شود در سال 2017 به حدود 7.5 بيليون دلار برسد. اين بازار از دولت هاي مركزي توانسته است منابع مالي قابل توجهي را جذب كند كه باعث اصلي آن برنامه هاي كاربردي در زمينه هاي مختلف مانند: بيوتكنولوژي،‌ فعاليت هاي تحقيق و توسعه در علوم دارويي،‌ كشاورزي،‌ ايمني مواد غذايي، دستگاه هاي شيمايي و اخيرا علم ژنتيك باليني مي باشد. ‌ عامل اصلي اين رشد صنايعي هستند كه مي خواهند روشهاي  موثر و مقرون به صرفه تجاري سازي اطلاعات تخصصي را كه محققان به آن دست يافته اند را داشته باشند. شركت ها بدنبال تامين كننده هايي هستند كه مي توانند مجموع كلي از زيرساخت داده ها را ارائه دهند. اين نيازها شامل: به اشتراك گذاري داد‌ه‌ها، امنيت داده‌ها، مشتري يابي براي داده‌ها، جستجو و تجزيه تحليل داده‌ها مي شود.

ابزار بيوانفورماتيك و سرويس هايي نقش مهمي را در زمينه كشف داروها و توسعه طراحي داروها، پيش بيني متابوليسم و سميت آنها و مدل دارو ژن دارند.

در زمينه پست ژنومي، پژوهشگران براي جمع آوري اطلاعات بيولوژيكي ديگر مشكلي ندارند. مشكل اصلي در سازماندهي، تجزيه تحليل و تفسير موثر داده ها مي باشد. انتشار ،‌ نگهداري و در دسترسي آزاد همگان قراردادن اطلاعات براي پيشرفت بيشتر اين علم لازم است و به همين دليل به محققان سراسر دنيا اين امكان را داده اند كه راههاي جديدي براي تجزيه تحليل و تقسير اطلاعات به علوم جديد بيابند. اطلاعات خام اگر در زمينه و دسته ي خاصي قرار نگيرند بدون هيچ معني مي باشند. هدف نهايي بيوانفورماتيك استخراج علوم از اطللاعات موجود در حد وسيع مي باشد. صدها نرم افزار در حال حاضر بصورت آنلاين در دسترس است كه بسياري از آنها توسط موسسات دانشگاهي توسعه يافته اند و بصورت رايگان در دسترس قرار دارند اين ابزار  محققان را قادر مي سازد ترتيب گذاري،‌ ترازبندي،‌ ساختار بندي و تجزيه تحليل كاركرد طيف وسيعي از اطلاعات بيولوژيك را انجام دهند.

بسياري از داده‌هاي موجود را نمي توان بصورت فيزيكي ذخيره كرد. مشكل ذخيره سازي در حال گسترش است و انتخاب اينكه كدام داده بايد ذخيره شود يك مساله  مهم شده است. در 30 سال اخير زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات جامع‌تر شده و به سرعت از كامپيوترهاي خوشه‌اي به پلت فرم‌هاي *رايانش ابري تبديل شده است كه اجازه مي‌دهد ظرفيت‌هاي محاسباتي مثل يك سرويس از توليدكنندگان رايانش ابري خريداري شود.

 

 

 

 

 

 *Cloud Computingرايانش ابري

http://narenji.ir/---narenji-sections-54/70/2255-what-is-cloud-computing