عنوان و جزئيات تحقيق دانشجويان دور دوم درس طرح آزمايشات 

 

 

عنوان تحقیق پیشنهادی :       تولید نانو ذره تیتانیوم اکساید به روش اولتراسوند

فاکتورها و سطوح پیشنهادی:

فاکتور

سطوح

غلظت ماده اولیه

10-1 %

زمان

Min  120-30

اثر پلی الکل PEG

5-0 %

اثر قدرت التراسوند

MHz  120-30

اثر pH

8-2

حلال*

متانول ،الکل ،آب ، ایزوپروفانل

* فاکتور غیر عددی

مواد و وسایل مورد نیاز : 

1)    Tio2

2)    دستگاه التراسوند

3)    هیتر استایری و مگنت

4)    Hcl  و NaOH

5)    pH متر

جدول طرح آزمایش پیشنهادی:

تعداد فاکتور عددی

فاکتور غیر عددی

نوع طرح RSM

تعداد آزمایش

تعداد

سطح

full

1/2

small

5

1

4

*

 

 

200

5

1

4

 

*

 

128

5

1

3

*

 

 

150

5

1

3

 

*

 

96

4

1

4

*

 

 

120

4

1

4

 

 

*

84

4

1

3

*

 

 

90

4

1

3

 

 

*

63

3

1

4

*

 

 

80

3

1

4

 

 

*

60

3

1

3

*

 

 

60

3

1

3

 

 

*

45

 

اسامي شركت كنندگان در تحقيق تا بحال

1- علي پرچ

2- بهرام تفقد ي نيا

3- نسرين عدلي

4-  الناز فيضي

5-