راه های تماس با ما


روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16

آدرس: جاده شهریار، بعد از سعید آباد، فرعی حسن آباد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

آزمایشگاه مرجع، آزمایشگاه محاسبات زیستی

 راهنمای دسترسی با سرویس های روزانه به محل آزمایشگاه و کروکی محل آزمایشگاه

تلفن:  56276026 داخلی 2336

همراه:09125596224(بهرام تفقدی نیا)

پست الکترونیک:

LBNC@irost.ir

tafaghodi@irost.ir

tafaghodinia@gmail.com

وبلاگ: www.lbnc.mihanblog.com

وبسایت: LBNC.irost.org